Aktuality

  • Pronájem bytu a trvalý pobyt.

    Často se nás jak pronajímatelé, tak nájemci ptají  jak mají  postupovat když chtějí nájemci v pronajatém bytě dlouhodobě zůstat a mají potřebu mít tam nahlášen trvalý pobyt  a jak se mohou obě strany vůči této otázce stavět.Změna trvalého pobytu je popsána v zákoně č. 133/2000 o evidenci obyvatelV podstatě nájemce bytu si v bytě může zajistit trvalý pobyt, aniž by mu v tom vlastník mohl efektivně bránit. Nicméně nájemci z tohoto titulu nevznikají žádné výhody a vlastníkovi bytu žádné povinnosti.V případě, že se chce nájemce bytu přihlásit v pronajatém bytě k trvalému pobytu stačí udělat tento postup:-         Vyplnit tzv. přihlašovací  lístek k trvalému pobytu, podepsat a odevzdat na ohlašovně, což bývá na           městském úřadě.-         Mít sebou platný občanský průkaz-         Předložit nájemní smlouvu k bytu nebo úředně ověřený souhlas pronajímatele (vlastníka) s ohlášením           trvalého pobytu, případně se musí dostavit pronajímatel před úředníka osobně a stvrdit souhlas na           místě.  A jak tento trvalý pobyt v bytě zrušit?Pokud to udělá sám nájemce, tím, že se přihlásí na aktuální adrese, je to bez komplikací. V případě, že to pronajímatel bytu musí udělat  za něj, probíhá postup následovně:Vyplňte žádost, která musí obsahovat:-         identifikační údaje žadatele (jméno, narození, bydliště, trvalý pobyt)-         identifikace orgánu samospráva, kterému je určena-         specifikace žádosti: tedy žádost o zrušení trvalého pobytu v bytě žadatele-         identifikační údaje osoby  jíž má být trvalý pobyt v bytě zrušen-         adresa  na které má být osobě trvalý pobyt zrušen-         návrh žádosti-         odůvodnění žádosti-         podpis pronajímatele bytu (vlastníka) trvalý pobyt v bytě bude zrušen pokud předložíte následující                    důkazy, které se nebudou vylučovat:-         doklad o zániku užívacích práv k bytu (výpověď z nájmu bytu, vypršení nájmu, atd..)-         osoba byt neužívá (možno potvrdit svědkem, nebo ústně do protokolu na jednání s úředníkem)-         osoba v bytě zároveň nebydlí a ani není oprávněna byt užívat.

    Úřad povede správní řízení a v případě zrušení trvalého pobytu v bytě se novým místem stane sídlo ohlašovny  v jejímž území byl osobě trvalý pobyt zrušen.

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

    Pavel Novotný