Aktuality

 • Co je hypotéka

  Hypotéka je úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Je definován v odstavci 3, § 28 o hypotečních zástavních listech zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. z 1. května 2004. Hypoteční úvěr je tedy „úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“

  Nemovitost podle odstavce 3 se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.“ Dříve se hypotéky poskytovaly pouze na výstavbu, nebo nákup nemovitosti v České republice.

  Hypoteční úvěr je účelově vázaný úvěr, který je poskytován na koupi nemovitosti, stavebního pozemku, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci či opravy nemovitosti, splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti, získání vlastnického podílu na nemovitosti apod. Zastavenou nemovitostí může být stavební pozemek, rodinný dům, či byt, rekreační nemovitosti, podnikatelské objekty, bytové a provozní domy a nemovité příslušenství, které k nemovitostem patří.

  Banky poskytují i neúčelové úvěry zajištěné nemovitostmi, tzv. americké hypotéky. Ty sice mají horší parametry, než běžné hypotéky (vyšší úrokové sazby, nižší procento ze zastavené nemovitosti apod.), na druhou stranu jsou ale výhodnější, než běžný neúčelový spotřebitelský úvěr.

  V současné době u nás poskytuje hypoteční úvěry 17 bank. Jsou to BAWAG Bank, Citibank, Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, Hypoteční banka, ING Bank, Komerční banka, mBank, Oberbank, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, Volksbank, UniCredit Bank, Waldvierter Sparkasse von 1842 a Wüstenrot hypoteční banka.

  Hypoteční banky mohou získávat prostředky k poskytování hypoték emitováním hypotečních zástavních listů. Tyto zdroje ale banka může poskytnout na úvěr pouze do výše 70 % hodnoty nemovitosti. Pokud však banka financuje hypotéku z jiných zdrojů, může na nemovitost poskytnout až 100 % hodnoty nemovitosti. Atraktivitu hypoték zvyšuje také možnost odpočtu zaplacených úroků z daňového základu až do výše 300 000 Kč.

  Kdo může být žadatelem o hypoteční úvěr:

  • tuzemec (fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku),
  • cizozemec s českým státním občanstvím,
  • cizozemec z členského státu Evropských společenství, který má příjmy v České republice nebo v zahraničí (pouze příjmy ze závislé činnosti),
  • cizozemec mimo EU s příjmy na území ČR,
  • cizozemec mimo EU s příjmy na území EU (pouze příjmy ze závislé činnosti).

  Kdo může být nabyvatelem nebo vlastníkem nemovitosti:

  • tuzemec (fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku),
  • cizozemec s českým státním občanstvím,
  • cizozemec z členského státu Evropských společenství s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (trvalý pobyt i přechodný pobyt delší než 3 měsíce).

  Žadatel o úvěr:

  • Žadatel má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, popř. je mu pravidelně obnovována pracovní smlouva na dobu určitou (pracovní smlouva musí být minimálně jednou prodloužena), nebo je OSVČ, případně kombinace obou.
  • Žadatel nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě.
  • V případě, kdy příjmy žadatele jsou postačující pro splátku úvěru, nemusí se ověřovat a dokladovat příjmy druhého žadatele, vyjma případu, kdy spolužadatel podniká a má daňové přiznání. V takovém případě musí spolužadatel doložit daňové přiznání.
  • Žádá-li o hypoteční úvěr osoba v manželském stavu, stává se manžel/ka žadatele/spolužadatele automaticky spolužadatelem, tj. podepisuje žádost, úvěrovou smlouvu společně se žadatelem. Výjimku tvoří případy, kdy mají manželé vypořádáno/zúženo společné jmění manželů (manžel/ka nemusí být v tomto případě spolužadatelem).
  • Všichni žadatelé se po podepsání smlouvy o úvěru stávají dlužníky, kteří jsou vázáni společně a nerozdílně, tzn. v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru má banka právo požadovat plnění na kterémkoliv z nich.

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

  Pavel Novotný