Aktuality

 • REKLAMACE NEMOVITOSTI: JAK POSTUPOVAT, KDYŽ NAJDETE VADU

  Všechny nemovitosti na trhu nejsou v perfektním stavu. Většinou se to odráží na jejich ceně a prodávající je oficiálně nabízí s nějakou vadou. Co když vám ji ale zapře a vady objevíte až po několika měsících, nebo letech? Víme jak postupovat a na jaké odškodnění máte nárok.

  Objevil jsem vady na domě

  Jarda koupil pro svou rozrůstající se rodinu nový rodinný dům. Jako vlastník byl do katastru zapsán v dubnu roku 2013. Před Vánoci ale zjistil, že je dům podmáčený spodní vodou. Ihned zkontaktoval původního majitele, ale ten se s ním odmítl bavit. Obrátil se tedy na soud , kde chtěl uplatnit nárok z odpovědnosti za vadu nemovitosti. Tam ale neuspěl, protože už bylo moc pozdě.

  Před nástupem nového občanského zákoníku se kupující mohli obrátit na soud nejpozději do 6 měsíců od zakoupení nemovitosti. Některé vady se ale objeví až mnohem později.

  Na ohlášení vad máte více času

  Pokud po koupi domu nebo bytu objevíte nějaké vady, jste povinni je oznámit do 5 let od nabytí nemovitosti. Po pěti letech dochází k promlčení. Výjimka existuje jen v případě, že prodávající s vámi nejednal čestně a vady na nemovitosti vám záměrně zamlčel. Pokud se jeho podvod prokáže, promlčení se nepřipouští a vy máte nárok na nápravu. Vady se totiž nově posuzují podle míry intenzity, s jakou smlouvu porušují:

  • Podstatné porušení kupní smlouvy – situace, kdy prodávající o vadě musel vědět ještě před podpisem smlouvy.

  • Nepodstatné porušení kupní smlouvy – drobné vady, o kterých prodávající vědět nemusel. Kupující má právo žádat jejich odstranění nebo dodatečnou slevu.

  Právo na odškodnění

  Dostanete-li se do situace, kdy musíte řešit podstatné porušení smlouvy, tedy do sporu s nepoctivým prodejcem, máte právo na:

  • odstranění vady dodáním nové nepoškozené věci, nebo dodání chybějící věci

   • máte-li v kupní smlouvě uvedeno, že jsou v nemovitosti např. nové elektrické rozvody, ale ve skutečnosti chybí, musí původní majitel zajistit nápravu

  • opravu vady

  • přiměřenou slevu z kupní ceny

  • odstoupení od smlouvy

  Výběr odškodnění

  Jako poškozený máte právo si sami vybrat typ kompenzace z výše uvedených možností. Svůj výběr musíte oznámit prodávajícímu hned při oznámení objevené vady, nebo dodatečně, ale bez zbytečného odkladu. Ale dobře si svou volbu rozmyslete, jakmile ji jednou vyřknete, nemůžete ji změnit. Výjimka existuje jen v případě, že:

  • jste si zvolili opravu vady a ukázalo se, že je neopravitelná,

  • prodávající neodstranil vady ve stanovené lhůtě,

  • prodávající oznámil, že vady neodstraní.

  V těchto případech můžete dodatečně požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

  Jaké jsou záruky

  Poslední upozornění Rádce se vztahuje na zánik zákonné záruky za jakost. Až doposud prodávající obecně ručil za to, že prodávaná nemovitost bude po určitou dobu způsobilá k použití a zachová si sjednané vlastnosti. Pokud dnes s prodejcem neuzavřete tzv. smluvní odpovědnost nebo nepodepíšete jednostranné prohlášení o záruce, tak zkrátka žádnou jistotu nemáte.

   

                                                       Zdroj: http://radceprovasinemovitost.cz

   

   

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš