Aktuality

 • JAK PROBÍHÁ PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ?

  Pokud se chystáte koupit nebo prodat byt, jistě jedna z nejdůležitějších otázek bude, zda se jedná o družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví.

  Proč je to tolik důležitá otázka?

  Pokud se chystáte prodat družstevní byt, nebudete ani tolik prodávat byt jako spíšedružstevní podíl na domě, s nímž souvisí právo nájmu bytu (nikoliv bytové jednotky). Jako vlastník družstevního podílu nejsou vaše práva ani zaznamenána  v katastru nemovitostí a jsou dohledatelná pouze v evidenci samotného družstva. Při prodeji družstevního bytu nebudete podepisovat kupní smlouvu, nýbrž Dohodu o převodu členských práv a povinností.

  S tím, že nejste majitelem nemovitosti, nýbrž podílu, souvisí také skutečnost, že na tentopodíl nemůžete zřídit zástavní právo banky pro poskytnutí úvěru. Toto je hlavním důvodem, proč mají družstevní byty menší tržní hodnotu než byty v osobním vlastnictví. A proč se je většina kupujících i prodávajících snaží převést do osobního vlastnictví.

  Je nějaká cesta jak financovat družstevní byt hypotékou?

  Ano. Máte 3 možnosti.  První cestou je, že můžete bance jako zástavu poskytnout jinou nemovitost. Například dům svých rodičů či chalupu. Druhou variantou je, že byt je možné převést do doby jednoho roku do osobního vlastnictví. Tento písemný příslib družstva často bance pro poskytnutí hypotéky postačuje. Třetí možností je, že byt nepřesahuje hodnotu do 800 000,-Kč. V tomto případě je byt financovatelný stavebním spořením.

  A co když vám žádná z variant nevyhovuje? Jak byt do osobního vlastnictví převést? A jak zjistit, zda to vůbec lze?

  Jak na to:

  1. Zjistěte si na družstvu, zda je převod bytu do osobního vlastnictví vůbec možný.Některá družstva tyto převody ještě nepovolují a mnohdy ani není možnost se tohoto práva dovolat.

  2. Pokud byt převést lze, požádejte o vyčíslení výše anuity. Jedná se o částku, kterou jste povinni jako člen družstva hradit do té doby, dokud není splacena. Anuita se hradí, pokud družstvo vzniklo za účelem privatizace domu a družstvo bytový dům splácí obci (nebo jinému předchozímu vlastníkovi). Někdy může být anuita několik tisíc, někdy však i desítky tisíc.

  3. Dále si zjistěte, jak velký je váš podíl na dluhu, který dům má. Tedy pokud si družstvo vzalo úvěr například na rekonstrukci fasády a společných prostor, je třeba vaši poměrnou část zaplatit. Některá družstva nepožadují jednorázové splacení dluhu a umožní splácení tohoto dluhu i nadále stejnou měsíční částkou jako doposud.

  4. Na tyto dvě částky (pokud jsou požadovány splatit jednorázově před převodem) by vám družstvo mělo vystavit fakturu, kterou zaplatíte.

  5. Pokud převádíte první byt v bytovém domě, je možné, že budete potřebovat nechat zpracovat tzv. prohlášení vlastníka. V něm bude  řešena přesná specifikace a výměra bytů a společných prostor. Prohlášení vlastní nelze nechat zpracovat pouze na jeden byt, nýbrž musí být vyhotoveno na celý dům najednou. V tomto okamžiku někdy nastává spor o to, kdo vyhotovení prohlášení vlastníka zainvestuje. Prohlášení vlastníka musí být nejprve vloženo do katastru nemovitostí. Po provedení vkladu už bude možné v katastru vidět nejen, že bytový dům je v majetku družstva, ale také budou vidět jednotlivé bytové jednotky a vlastnická práva k nim. Nyní se může o převod zažádat.

  6. Po úspěšném zapsání prohlášení je vhodné na katastr dodat smlouvu o převodu. Ta musí obsahovat všechny nezbytné údaje: vymezení bytové jednotky (nikoliv bytu, jak je tomu u družstevního bytu), identifikaci majitele, podílu na společných částech domu (pokud je, tak i včetně půdy), podílu na pozemku pod domem a případně dalších částech (např. přístřešek na popelnice). Případně všechny další důležité údaje.

  7. Vznik společenství vlastníků. Pokud dům má 3 a více různých vlastníků, je třeba ustanovit společenství vlastníků. Tedy pokud jsou v domě převedeny 2 byty do osobního vlastnictví a třetím vlastníkem je družstvo, již je třeba toto společenství ustanovit. A to z toho důvodu, že je stále třeba pečovat o společné prostory, okolí domu, vést účetnictví, platit fond oprav, případně komunikovat s bytovým družstvem. Společenství vlastníků (SVJ) má za povinnost zvolit si předsedu, který bude jednat jménem společenství vlastníků.

  Zdroj: www.ČESKÉREALITY.cz

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

  Pavel Novotný