Pokud jste se v roce 2015 stali majiteli bytu, domu, pozemku či jiné nemovitosti, je vaší povinností podat do konce ledna, respektive nejpozději 1. února (31. ledna připadá na víkend) přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti).

Nehraje přitom roli způsob nabytí nemovitosti, povinnost podat přiznání se vás týká jak v případě koupě nemovitosti, tak darování či dědictví. Důležité je, že jste byli v roce 2015 jako noví vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

Přiznání musíte ale podat i v případě, že jste sice majiteli nemovitosti už delší dobu, ale v loňském roce jste na ní provedli takové úpravy, které mají zásadní vliv na výpočet daně. Například jste vybudovali přístavek nebo jste třeba pozemek přeměnili v zasíťovanou parcelu.

V případě, že se vás nic z výše uvedeného netýká, přiznání nepodáváte a pouze počkáte na pokyn od finančního úřadu k zaplacení požadované částky.

Daň musíte zaplatit do konce května

Finanční úřad vás sám vyzve k zaplacení příslušné částky. Daň z nemovitých věcí pak musíte zaplatit do konce května. Jako jediná se tato daň platí na rok dopředu a zahrnuje v sobě daň ze staveb a jednotek a daň z pozemku.

V případě, že daň bude vyšší než pět tisíc korun, je možné ji rozdělit na dvě části a zaplatit ji tedy nadvakrát. První splátku musíte uhradit do konce května a druhou pak do konce listopadu.

Kolik finančnímu úřadu na dani zaplatíte, záleží na mnoha okolnostech - například o jaký typ nemovitosti se jedná, v jaké lokalitě se nachází a podobně. Výpočet daně je tedy různý pro byt, rodinný domek či domek k rekreaci nebo typ pozemku, stejně tak v případech zda se vaše nemovitost nachází v obci s méně než tisícovkou obyvatel či třeba ve velkoměstě.

Za pozdní podání hrozí pokuta

Pokud se s podáním přiznání k dani z nemovitých věcí opozdíte a nedodržíte daný termín 1. února 2016, úřady vám budou tolerovat ještě pět pracovních dní, aniž by vám vyměřily pokutu. Ovšem pozor - přiznání musí k úředníkům dorazit do zmíněných pěti dnů, neznamená to tedy, že ho pošlete až pátý pracovní den po termínu.

Poté už ale následuje sankce ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent vyměřené daně. Pokuty nižší než 200 korun se však nepředepisují.

Platbu daně přes SIPO nahlaste do konce ledna

Od letošního roku mají lidé možnost platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Pokud se rozhodnete tuto možnost využít, musíte nejpozději do 31. ledna 2016 na finančním úřadě odevzdat Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO.

Pak se už nemusíte o nic starat, daň v roce 2016 i v dalších letech, a to i v případě změny výše daně, bude hrazena zcela automaticky.