Aktuality

 • JAK DOBŘE PRONAJMOUT BYT. CO BY MĚL POJISTIT MAJITEL, CO NÁJEMNÍK

  Pronajímáte nebo budete pronajímat byt? Nezapomeňte na jeho pojištění. Víme, kdo nese odpovědnost za škody nejenom ve vašem bytě, ale i u sousedů. A jak následky případných škod minimalizovat.

   

  Jako majitelé bytu, který má nájemníky a který má také nějaké sousedy, byste měli myslet hned na trojí pojištění: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti. Které z nich musíte sjednat vy jakožto majitelé, které zůstane na nájemníkovi? A co když se nájemník nepojistí?

  Pojištění domácnosti

  Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti nejsou totéž. Když pojišťováci vysvětlují rozdíl, používají někdy jednoduchou pomůcku: když byt otočíte vzhůru nohama, tak to, co vypadne, je domácnost. Co zbude, je nemovitost. Jinými slovy: pojištění domácnosti se týká movitých věcí, věcí, které nejsou pevně spojené s podlahou a dají se odnést. Zahrnuje vnitřní vybavení bytu a osobní věci členů domácnosti.

  PŘÍKLAD

  Kdy se hodí pojištění domácnosti

  Paní Jana si pronajala 2+1 se základním vybavením. Ostatní nábytek a elektroniku si pořídila sama. Když byla Jana na dovolené, do jejího bytu se vloupali zloději. Elektroniku si odnesli a nábytek poničili.

  U Jany z příkladu to ovšem bylo jednoduché: poškozené a ukradené byly jenom její věci. Co kdyby ale zloději poničili i nábytek pronajímatele? Velmi často to přece bývá tak, že se byt pronajímá částečně nebo úplně zařízený. Když budou zloději obracet byt vzhůru nohama, bude se to nejspíš týkat majetku nájemníků, ale i majetku majitele bytu.

  Nemá cenu uzavírat dvojí pojištění. Pokud budete mít pojištění domácnosti sjednané vy i nájemník a dojde k pojistné události, není beztak možné čerpat dvě pojistné plnění na jednu domácnost.

  Pojištění uzavírá nájemník jako uživatel domácnosti, a pojišťuje jak své věci, tak věci majitele, které má v užívání. Nezapomeňte proto v nájemní smlouvě nebo její příloze přesně vypsat, co v bytě patří vám (a stojí za pojištění).

  CO KDYŽ SE NÁJEMNÍK NEPOJISTÍ?

   

  Majitel bytu nemůže nájemníka k pojištění nutit. V nájemní smlouvě ale může být sjednáno, že nájemník pojištění domácnosti uzavře. Pokud dojde k poškození vybavení bytu a vy zjistíte, že tento bod nájemní smlouvy by porušen, neznamená to, že musíte vypovídat nájemní smlouvu. Škody na svém majetku budete vymáhat na nájemci. Pokud ho ovšem příslušný bod nájemní smlouvy k pojištění ponoukne, je to pro vás lepší: pojišťovna mívá dostatek peněz při sobě, o nájemci to úplně platit nemusí – a dohadovat se na splátkách a podobně, to není nikdy příjemná věc. Jako argument můžete použít, že cena pojistky se nepohybuje v nijak vysokých částkách, průměrná cena běžného pojištění odpovědnosti a domácnosti je okolo 600700 Kč ročně.

  A KDYŽ NÁJEMNÍK NEMÁ V BYTĚ TRVALÉ BYDLIŠTĚ?

   

  Pojištění odpovědnosti ani domácnosti není nijak vázáné na trvalé bydliště ani na majitele bytu, proto stačí prohlášení, že nájemník byt obývá po většinu dní v roce a pojištění může uzavřít.

  Pojištění odpovědnosti

  Pojištění odpovědnosti pokrývá nehody, které pojištěnec způsobil třetí osobě. Pokud jde o bydlení, může jít například o vytopení bytu pod tím vaším, poničení sousedního bytu následkem zaviněného požáru ve vašem bytě nebo jiné zničení či poškození majetku třetí osoby.

  I tentokrát platí, že by bylo vhodné, aby toto pojištění uzavřel přímo nájemník, uživatel bytu. 

  PŘÍKLAD

  Kdy se hodí pojištění odpovědnosti

  Martin má malý byt a má rád klid. Velice nerad se o něj nechává připravit zvuky automatické pračky. A tak radši nechává prádlo prát, zatímco je v práci. Jednoho dne ho ale navečer čeká vytopený byt. A nešťastní sousedé, kterým poničil stropy i podlahu.

  Tip!

   

  Existují situace, kdy se může pojištění odpovědnosti hodit i majiteli bytu. Těmi případy jsou období, kdy je byt neobsazený. I tehdy může dojít k neočekávané havárii vody a veškerá zodpovědnost je pak na majiteli.

  Pojištění nemovitosti

  Pojištění nemovitosti, jak bylo řečeno, se týká všeho, co je pevnou součástí bytu. Kromě stěn, příček a podlah se do něj většinou ještě počítají kotle, radiátory a podobně. Pojištění nemovitosti si sjednává sám majitel.

  PŘÍKLAD

  Kdy se hodí pojištění nemovitosti

  Tomáš má několik bytů, které pronajímá. Z neznámých důvodů v jednom z nich vypukl požár. Kompletně zničil všechny příčky ze sádrokartonu, hasicí prostředky udělaly své na podlahách a samozřejmě se musí komplet vymalovat…

  Zdroj: https://www.penize.cz/pronajem-bytu/328333-jak-dobre-pronajmout-byt-co-by-mel-pojistit-majitel-co-najemnik

Chcete koupit nemovitost?

Naši makléři

+420 602 405 780
bartos@garant-rk.cz

Radko Bartoš

+420731557677
novotny@garant-rk.cz

  Pavel Novotný